Vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft gemeend een vertrouwenspersoon aan te stellen voor het geval dat er rond de sportactiviteiten van DOK leden zaken gebeuren die als niet prettig worden ervaren. Hierbij kan gedacht worden aan vormen van ongewenst gedrag.

Die zaken kunnen soms besproken worden met de trainer of leiding van een team of groep, maar het kan ook voorkomen dat die stap te groot is omdat het onderwerp gevoelig ligt. Ook kan er sprake zijn van gevoelens van boosheid, schaamte of wil men de situatie (eerst) vertrouwelijk bespreken en buiten de club houden.

Sportvereniging DOK wil een sportieve en sociaal veilige omgeving bieden. Ongewenst gedrag past daar niet in.

Leden die daar toch mee te maken krijgen, kunnen dat, indien men dat wil, melden bij de  vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om een vertrouwenspersoon die geen binding met de sportactiviteiten van de club heeft.

Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen onze vereniging.

Hieronder worden verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreiging, pesten, discriminatie, interne criminaliteit (diefstal, etc.).

De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en, eventueel, bezoekers.

Hoe de vertrouwenspersoon te werk gaan, kunt u lezen in het op de website gepubliceerde beleidsstuk “Vertrouwenspersoon”.

Het bestuur benadrukt dat het gebruik maken van de vertrouwenspersoon laagdrempelig zal zijn.

De vertrouwenspersoon voor SV DOK is mevrouw Minderhoud hieronder stelt mevrouw Minderhoud zich voor en kunt u haar contact gegevens vinden.

Mijn  naam is Cocky Minderhoud. Ik werk als psycholoog in mijn huisje op het platteland van Grijpskerke. Om heel eerlijk te zijn, ben ik zelf niet actief bezig met sport. Wat dat betreft ben ik meer iemand van de zijlijn. Ik heb wel sportieve kinderen, dus ik weet hoe belangrijk een prettige en veilige sportomgeving is. Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen als vertrouwenspersoon.

Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0648250383 of via de mail c.minderhoud@cs4all.nl

Beleid vertrouwenspersoon klik op deze link.