Beleid

Gedragsregels trainers begeleiders

Bekijk hier de gedragsregels trainer en begeleiders van D.O.K. Oostkapelle.


Huishoudelijk regelement

Bekijk hier het huishoudelijk regelement van D.O.K. Oostkapelle


Opzeggen lidmaatschap

Uiteraard hopen wij dat u zo lang mogelijk lid blijft van onze vereniging.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 augustus (conform de statuten) van het lopende seizoen te gebeuren. Opzeggen na deze datum heeft tot gevolg dat de contributie nog 1 seizoen doorloopt. Wanneer u in de loop van het seizoen u lidmaatschap opzegt, bent u nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot en met 31 augustus. Er kunnen ‘bijzondere’ situaties voordoen die restitutie van de contributie rechtvaardigen, hiervoor kunt u per e-mail een verzoek indienen bij de penningmeester (penningmeester@dokoostkapelle.nl). De penningmeester zal uw verzoek voorleggen in het dagelijks bestuur en u daarna per e-mail informeren over het besluit.

U dient uw opzegging schriftelijk te sturen naar de ledenadministratie, bij voorkeur per mail naar ledenadministratie@dokoostkapelle.nl  of naar DOK Oostkapelle, p/a Poolsterstraat 19, 4356 BV te Oostkapelle. Indien er sprake is van een contributieachterstand of andere orderingen, wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen. Een opzegging wordt altijd per mail (denk hierbij ook aan mail in uw SPAMBOX) of schriftelijk bevestigd. Heeft u geen bevestiging ontvangen, informeer dan bij de ledenadministratie of zij uw opzegging wel hebben ontvangen. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de opzegging!
Een mondelinge, per mail of schriftelijke opzegging bij de trainer is niet voldoende.

Voor vragen over uw lidmaatschap, de contributie of opzegging, kunt u bij voorkeur per e-mail ledenadministratie@dokoostkapelle.nl contact opnemen met de ledenadministratie.