Aanmelden

Contactgegevens

Andere afdelingen

Ben je al lid van een andere afdeling van DOK?

  Nee       Ja

Als je lid bent van meerdere afdelingen van DOK krijg je 20% korting op de duurste sport. Dit op voorwaarde dat je het gehele jaar lid bent bij beide afdelingen.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Sportvereniging DOK om van zijn of haar rekening de contributiebedragen af te schrijven.

U kunt uw handtekening voor het akkoord van de incasso meesturen met dit formulier. Maak uw handtekening in een tekenprogramma of scan uw handtekening in. U kunt daarna hier het bestand uploaden.
Het is niet verplicht dit online te doen.
Bestand met handtekening (in JPG, PNG of PDF)  Ik accepteer de statuten van DOK.