Het bestuur van DOK

Het Algemeen Bestuur van DOK vergadert 4 à 5 keer per jaar, het Dagelijks Bestuur eveneens. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneren de besturen van de afdelingen Badminton, Dynamic tennis, Judo, Jiujitsu, Gymnastiek/Turnen en Sportdorp Oostkapelle,

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk. DOK kent veel enthousiaste sporters die altijd bereid zijn een handje toe te steken waar nodig. Altijd weer zijn er mensen bereid een bestuursfunctie te vervullen of aan een commissie of een afdelingsbestuur deel te nemen, zodat de vereniging kan blijven functioneren. Mocht er in de toekomst ooit een beroep op u gedaan worden, zeg niet meteen “nee” maar informeer naar de betreffende functie of taak en merk dat u veel kunt betekenen voor DOK.

Bestuursleden

Voorzitter Rob Flipse,  voorzitter@dokoostkapelle.nl
Secretariaat Renzo de Muijnckinfo@dokoostkapelle.nl
Penningmeester Renzo de Muijnckpenningmeester@dokoostkapelle.nl
Ledenadministratie Renzo de Muijnckledenadministratie@dokoostkapelle.nl
Algemeen bestuurslid François de Dreu, bestuurslid@dokoostkapelle.nl
Algemeen bestuurslid sportdorp  Jaap Keijmel, bestuurslidsportdorp@dokoostkapelle.nl
Algemeen lid namens judo/jiujitsu Henk van der Lindenjudo@dokoostkapelle.nl
Algemeen lid namens badminton/dynamic tennis Huub van der Laanbadminton@dokoostkapelle.nl
Algemeen lid namens gymnastiek Mirjam Koolegymnastiek@dokoostkapelle.nl