Ereleden van DOK

Weinigen dragen deze titel. Erelid word je als je als lid een bijzondere betekenis hebt gehad voor de vereniging. Ze worden benoemd door de leden op voordracht van het bestuur.

De volgende ereleden zijn in de loop van het bestaan van DOK benoemd:
P. Overmeen
R. Geldof (overleden juni 2012)
R. Wedts de Swart
I. Adriaanse
P. den Hollander
J. Sturm
T. Roose de Muynck
P. Adriaanse
A. Maljaars
J. Minderhoud (overleden januari 2015)
J. de Visser
N. Starrenburg
E. Jacobse
A. Wondergem
H. van Nieuwenhuijzen
F. Grootenboer (ere voorzitter)