Judo

Judo+ bij Tokyokai

Binnen Tokyokai bleek er enige jaren geleden behoefte te bestaan om met een aantal kinderen in een kleinere groep judo te beoefenen. Dit had uiteenlopende oorzaken zoals gedragsproblemen, concentratieproblemen, autisme, een verstandelijke beperking en/of motorische beperkingen.

Uiteindelijk kwam het er op neer dat de reguliere lessen voor deze kinderen te veeleisend waren. Daarom zijn we destijds gestart met de judo+ lessen.

Kenmerkend voor de judo+ is:

 • Geschikt voor kinderen die
  • extra aandacht nodig hebben
  • speciaal onderwijs volgen
  • op een rustig tempo judo willen leren
  • motorische vaardigheden verder willen ontwikkelen
 • Les in kleine groepen en onder extra begeleiding
 • Voldoende tijd voor overleg met ouders of verzorgers
 • Zorg en verantwoordelijkheid staan hoog in ons vaandel
 • Normen, waarden en omgangsvormen aanleren
 • Op een rustige wijze toewerken naar een examen voor slip of band (1x per jaar)

Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, ADD, of die problemen hebben met hun motoriek, gezichtsvermogen of kinderen die met een verstandelijke beperking niet passen in de regulieren lessen zijn van harte welkom bij judo+. Ook kinderen met een indicatie voor gedragsproblematiek, wat tot uitdrukking kan komen in verschillenden vormen van gedragingen zoals antisociaal gedrag of gebrek aan weerbaarheid, kunnen meedoen.

We streven er naar de groep kinderen in de judo+ niet te groot te laten worden. Informeer daarom of er ruimte in de groep is. Mocht u zich afvragen of de judo+ iets voor uw kind is en/of er ruimte is, kunt u contact opnemen met:

Cees Nieuwenhuize, 06-23645000, nieuwenh21@zeelandnet.nl