Jiujitsu

Geschiedenis van Jiujitsu

Jiujitsu, ju-jitsu, ju-jutsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als “zachte kunst” of nog correcter als “soepele techniek”. Het internationaal geldende en modernere Hepburnsysteem vertaalt de kanji overigens met “j?jutsu”. Echter, in het westen is de algemeen geaccepteerde schrijfwijze vaak nog ” jiu-jisu”. In alle gevallen spreekt men feitelijk over hetzelfde onderwerp.

Het is een Japanse zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een jiujitsuka. Jiujitsu is als budokunst geschikt voor jong en oud. In het jiujitsu leer je niet alleen je te verdedigen tegen verschillende aanvallen maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals atemi (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen.

Jiujitsu is in principe geen sport, hoewel er wel een sportieve versie van bestaat die vaak ook kortweg jiujitsu genoemd wordt, dat het fighting system, groundfight, duo system en Random Attacks kent.

Een vechtsport is gebonden aan regels, jiujitsu daarentegen is vanuit de basis bij uitstek een vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruik maakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval. Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten, maar kenmerkt juist het jiujitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander, hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

 

Oorsprong

De oorsprong van het jiujitsu is gehuld in nevelen. Veel beoefenaars beschouwen het als een zuiver Japanse vechtkunst, maar doorgaans wordt een Chinese oorsprong verondersteld. Het bekendste verhaal is die van Dr. Akiama, een Japans geneesheer die in China een rondreis maakte en daar een gevechtskunst bewonderde. Dr. Akiama maakte zich deze kunst meester en na geruime tijd beheerste hij dit als een ware meester.

Hij bleef echter met een probleem zitten: “Wat kan hij doen indien deze technieken op hem werden toegepast?”. Na lange maanden van overpeinzing bracht op een winterdag de natuur het antwoord naar hem toe. Hij zag hoe een van de takken van een kerselaar braken onder het gewicht van een lading sneeuw. Toen hij de wilg bekeek merkte hij dat de veerkrachtige takken doorbogen onder het gewicht, en zodoende de sneeuw er af lieten glijden. Op slag had hij een oplossing voor zijn probleem, als men wil overleven moet men veerkrachtig en meegaand zijn.  Hij paste de technieken aan naar zijn nieuwste vondst en het jiujitsu was geboren. Deze kunst bleek zodanig effectief dat de samoerai ze aanleerde om in geval van ontwapening nog in staat te zijn om zich op een afdoende en efficiënte manier te kunnen verdedigen.

 

Samoerai

Naast het iai-jitsu (correct hanteren van het zwaard) en het kenjitsu (zwaardvechten) werd ook het jiujitsu een belangrijke factor in de opleiding tot samoerai. De samoerai leerden destijds jiujitsu in scholen die elk een beetje van elkaar verschilden, zogenaamde ryu. Na het eind van het feodale stelsel (1868) werden de subsidies voor deze scholen stopgezet en waren de meesters genoodzaakt om jiujitsu te leren aan normale burgers. Hierdoor veranderde het jiujitsu aanzienlijk. De noodzaak om jezelf ongewapend tegen wapens te verdedigen nam af, waardoor de nadruk meer op ongewapend-tegen-ongewapend kwam te liggen.

Dit moment ziet men als het kantelpunt tussen traditioneel en modern jiujitsu. Het zou echter nog eens bijna vijftig jaar duren voordat deze technieken buiten japan gedoceerd zouden worden.

Uit het oorspronkelijke jiujitsu zijn in de loop der jaren diverse zelfverdedigingsvormen en -sporten voortgekomen, zoals aikido, karate, en judo. Elk met hun eigen stijl, en nadruk op bepaalde onderdelen. Zo kent karate doorgaans meer schoppen en stoten, en aikido doorgaans meer worpen en klemmen. Het moderne jiujutsu is dan weer ontstaan uit het judo met toevoegingen van technieken uit onder andere karate en aikido.