Dynamictennis SAIL project

Het project SAIL

 

Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het doel is dat zij minder afhankelijk worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen

In Zeeland hebben we verschillende uitdagingen, namelijk:

  • Leefbaarheid/behoud voorzieningen
  • Vergrijzing en behoefte om langer zelfstandig thuis te wonen
  • Toekomstbestendigheid toerisme