Voorlopig geen Groepslessen i.v.m. COVID-19

Bericht vanuit Gemeente Veere en Veiligheidsregio

Helaas voorlopig gen groepslessen binnen en buiten. 

De Noodverordening is in artikel 2.12 lid 2 naar onze mening duidelijk : Het is verboden een groepsles te geven dan wel daaraan deel te nemen. Wij interpreteren dit dat de groepslessen zowel voor verenigingen als sportaanbieders verboden zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

 

Zodra de siutatie veranderd zullen wij hierover u informeren.

het dagelijks bestuur

s.v. DOK Oostkapelle.