algemene ledenvergadering geannuleerd

Beste leden en trainers van Sportvereniging DOK en Sportdorp Oostkapelle,

De Algemene ledenvergadering staat gepland voor woensdag 25 november 2020. Door de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van het coronavirus, is het vooralsnog niet mogelijk om op een verantwoorde wijze een fysieke ALV te organiseren.

De tijdelijke Corona spoedwet maakt het mogelijk om de ALV uit te stellen tot vier maanden na de datum waarop deze volgens de statuten gehouden zou moeten worden (vóór 1 december), derhalve is dus uitstel mogelijk tot 1 april 2021.

Het bestuur heeft dan ook besloten de ALV tot nader order uit te stellen. Wij hopen dat we met z’n allen het coronavirus eronder krijgen en dan gewoon weer een fysieke ALV kunnen organiseren. Mocht een fysieke ALV voor 1 april 2021 ook niet mogelijk zijn, dan is er een optie in de Corona spoedwet – ondanks dat de statuten hiervoor geen mogelijkheid biedt – om een digitale ALV te organiseren. Echter zo’n vergadering vraagt een flinke inspanning om dit volgens de regels te organiseren en willen we op dit moment nog niet inzetten.

Een nieuwe datum voor de ALV is nog niet bekend, hierover zullen we u later informeren.

Dit betekent ook dat wij de jaarlijkse contributie inning voor het seizoen 2020-2021 pas zullen uitvoeren nadat de ALV heeft plaatsgevonden en dus niet in november 2020. De liquiditeitspositie van DOK is zodanig dat latere contributie inning mogelijk is.

We rekenen op ieders begrip hiervoor.

Dagelijks bestuur s.v. DOK Oostkapelle / sportdorp Oostkapelle