Rabo ClubSupport 2020

Beste leden, supporters,

De Rabo ClubSupport 2020 komt er aan!

Stemmen van 5-25 oktober

Leden (vanaf 12 jaar) van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland kunnen van 5 tot en met 25 oktober hun stem uitbrengen op onze clubs zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op onze club uitgebracht worden, des te groter de bijdrage die onze club ontvangt. Dit jaar kunnen leden voor het eerst ook stemmen via de Rabo App. In november wordt de uitslag bekend gemaakt en worden de cheques uitgereikt aan de deelnemende verenigingen en stichtingen.

Wij rekenen op uw stem.

https://www.rabo-clubsupport.nl/walcherennoord-beveland/deelnemers/details/139395-door-oefening-kracht-dok?actiefin%5BVEERE-1%5D=1